OZNAM

V triede Mravčekov 3,5 - 4 ročných detí  sa uvoľnilo jedno miesto od 1. 11. 2017 pre dieťa vo veku 3,5 - 4 roky.

 Žiadosť o prijatie na predprímarné vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v MŠ.

"SLOVENSKO KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2017"